top of page

Zelená oáza v Priekope

brigada 3.jpg

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu "Zelené oázy“

epa-ekopolis-logotype-stamp-rgb.jpg
zelene-oazy_transparent.png
SLOVNAFT-MOMG-COLOR-V.jpg

ĎAKUJEME! 

Vďaka veľkej podpore verejnosti náš projekt komunitnej záhrady MAMAHRABE zvíťazil v grantovom programe "Zelené oázy”. 

Našim zámerom je premena v súčasnosti nevyužívanej trávnatej plochy na verejný voľnočasový priestor – komunitnú záhradu, ktorá bude slúžiť obyvateľom. Pri výbere drevín kladieme dôraz na rôznorodosť rastlinného materiálu, jednak z dôvodu zabezpečenia biodiverzity (pre hmyz, vtáctvo a pod.), a taktiež v rámci edukačných účelov. Dôležité bude vytvorenie tzv. jedlej časti záhrady - pestovanie zeleniny a iných plodín - ako podnietenie verejnosti k daným aktivitám. 

 Blízkosť niekoľkých materských a základných škôl záhradu predurčuje stať sa ideálnym útočiskom pre deti, kde si môžu osvojiť rôzne formy spoznávania prírody (prostredníctvom prezentácie permakultúrnych princípov, jedlej záhrady a vyvýšených záhonov), ako aj zábavy vďaka prvkom prírodného ihriska. Má potenciál stať sa výnimočným priestorom pre exteriérové aktivity - športové a relaxačné podujatia (jóga, pilates a podobne) ako aj miestom rozvíjania kultúrneho a spoločenského života (besedy, workshopy, koncerty…)

Ako občianske združenie sme v tejto lokalite s veľkou podporou jednotlivcov, firiem a organizácii vybudovali priestory coworkingu pre pracujúcich rodičov. Máme teraz možnosť symbolicky sa odvďačiť mestskej komunite a zveľadiť aj priestor záhrady, ktorú máme v nájme, a ktorá bude prístupná všetkým obyvateľom neobmedzene. Spolupráca s profesionálmi v tejto oblasti je pre nás zárukou, že vytvoríme naozaj zmysluplné a udržateľné prostredie a skvalitníme tak život ľudí v tejto lokalite. 

Existujúci stav
existujuci stav.png
Vízia 2023
vizia 2023.png
bottom of page