top of page
veget-01.png

MAMARELAX

Miestnosť je k dispozícii predovšetkým pre potreby individuálnych stretnutí, konzultácií, prípadne prezentácií a workshopov v malom počte, ktoré vyžadujú súkromie. 

Miestnosť je zariadená aj s ohľadom na aktivity súvisiace s oddychom a regeneráciou. 

Veď predsa aj krátky relax stačí mame na to, aby potom zvládla aj tie náročnejšie situácie, ktoré ju v ten deň ešte postretnú. A my vieme, že postretnú :)

bottom of page