top of page

MAMAMAKA
coworking

logo bordove-01.png

Občianske združenie Snílky, o.z., 

Belá-Dulice 31, 038 11 Belá- Dulice


IČO: 52910164


Registrácia: MV SR, sekcia verejnej správy,
evidencia občianskych združení,
registračné č.: VVS/1-900/90-58398


Bankové spojenie: Fio banka
IBAN: SK55 8330 0000 0029 0182 3070

ul. Blažeja Bullu č. 5493,
Martin-Priekopa, 03601


/budova bývalej Turčianskej knižnice - pobočka Priekopa/

Kontaktný formulár

Venujte prosím chvíľku vyplneniu formulára.

Ďakujeme za kontaktovanie!

bottom of page